beautylab.hu logó

ÁSZF

ÁSZF

 

Honlap használatának feltételei

Tovább a VIP program sazbályzathoz

A jelen weblap böngészésével felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, az Enteriőr Art kft.-nek, illetve Jenőfi Rékának (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző)  a szellemi tulajdonát képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonosa nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A weblapon és minden más felhasználási területen használt BeautyLab logó és ennek minden változatának teljeskörű felhasználási joga (pl. Beuaty face Lab, Beauty Body Lab, Beauty Lash Lab)az Enteriőr Art kft. kizárólagos tulajdona, annak jogtalan másolása,felhasználása , nagy mértékben hasonló felhasználása szerzői jogi törvénybe ütközik, melyet közjegyzői tanusítvánnyal bizonyítunk vita esetén, amely közirat. A jogtalan másolás, felhasználás jogi következményeit felhasználó viselni köteles.

Amennyiben a weblap vagy hírlevelek tartalmát a weblap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személy weblapján, nyomtatott  formában, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, mely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft, azaz Ötvenezer Ft összegű napi kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak, amely a jogellenes használat díjának minősül.

A blogban történő hozzászólás, hirdetés konkurens cégek /vállalkozások számára tilos. Konkurensnek minősül : minden olyan téma, ami kozmetikával, kozmetológiával, bőrgyógyászattal, szépségápolással, ezekhez kapcsolódó szolgáltatással és termék forgalmazással, előállítással kapcsolatos. Illetve tilos a honlap üzemeltetője szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben való feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

Feliratkozás feltételei, üzemeltető jogai

A www.beautylab.hu( akozmetikusom.hu, beautylabor.hu),/ www.szempillahosszabbitas.net,/ www.profisminktetovalas.com ,/ www.acsontkovacsom.hu oldalakon történő hírlevélre , blog értesítőre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány letöltése önkéntesen történik és a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető Enteriőr Art kft.-től  ill. Jenőfi Rékától elektronikus vagy postai levelet, SMS-t fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az Enteriőr Art kft.-nek és alkalmanként a hasznos információk mellett további, akár más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat, kezelések igénybevételének feltétele

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetője a felhasználó által megadott személyes adatokat illetve kezelés igénybevétele esetén a Vendégkartonra felvezetett egészségügyi és a szakmailag megfelelő ellátáshoz szükséges egyéb információkat nyilvántartsa, és a jogszabályok szerint üzleti titokként kezelje. Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. Adatkezelési számunk: NAIH-56828/2012

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, illetve a kezelések szakmailag megfelelő meghatározásához használjuk, harmadik félnek át nem adjuk.

A hírlevélre való feliratkozás bármikor megszüntethető, üzemeltető minden elektronikusan küldött levél végén leiratkozási lehetőséget biztosít, erre kattintva a leiratkozás megtörténik. A feliratkozó adatait is ugyanilyen módon, az Adatmódosítási lehetőségre kattintva módosíthatja.

A kezelések igénybevételének feltétele a Vendégkarton kitöltése és vendég általi aláírása. Vendég a Vendégkarton aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte. Vendég tudomásul veszi, hogy a Vendégkartonra felvezetett adatok a kezelések megfelelő kiválasztáshoz szükségesek, és úgy nyilatkozik, hogy a megadott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a szolgáltatót tájékoztatni köteles.

A szolgáltató szezonális jelleggel nyereményjátékot is szervezhet, amelynek részletes szabályait ( részvételi feltétel, sorsolás, értesítések, kapcsolattartás, nyeremények, adatkezelés, stb.) az adott nyereményjátékhoz közzétett eseti nyeremény szabályzat tartalmazza.

Beauty Lab Szalon Evvendege Szabalyzat 2104

Lemondás feltételei

A szalon előre bejelentkezéssel működik, mely történhet e-mailben vagy telefonon. Kizárólag a telefonon  vagy e-mailben visszaigazolt időpontok érvényesek. Az egyeztetett időpont előtt 48 órán belül lemondott időpontok vagy lemondás nélküli meg nem jelenés esetén következő időpontot kizárólag az igénybe nem vett szolgáltatás ára felének megfizetése után áll módunkban adni. A lemondás történhet telefonon vgay SMS-ben.

A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

Weboldal üzemeltetője /szolgáltató  a weblapon feltünteti illetve a szalonban a vendégek rendelkezésére bocsátja a mindenkori aktuális kezelési árakat. Szolgáltató jogosult a meghirdetett árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, melyről a következő kezelés megkezdése előtt köteles vendéget tájékoztatni.

Vendég tudomásul veszi, hogy a weblapon feltüntetett illetve a szalonban rendelkezésre bocsátott árlista alap kezelés árakat tartalmaz, melyek egyéni kezelési  program kialakítása esetén változhatnak. Ennek pontos mértékéről vendéget a kezelési program megkezdése előtt tájékoztatni kell.

A szalonban Vendég az alábbi fizetési módokkal egyenlítheti ki a kezelések díját, illetve vásárolhat terméket:

készpénz

bankkártya

A kezelés díja, termékek ára közvetlen a kezelés igénybevételekor illetve termék vásárláskor esedékes. Bizonyos esetekben, egyedi akciókban, előre fizetés is lehetséges. Erről vendéget egyértelműen előre tájékoztatni kell.

Szalonunkban bizonylatadási kötelezettségünknek számla kiállításával teszünk eleget. Ennek elengedhetetlen elemei a vevő nevének és címének megadása. Vendég tudomásul veszi, hogy a kezelések igénybevételének illetve termékvásárlásnak feltétele a név és valós cím megadása. Ellenőrzési jogkörünk nincs, a megadott adatokat harmadik személynek át nem adjuk. A fenti adatok megadása nélkül kezelés igénybevétele illetve termékvásárlás NEM lehetséges.

A kiadott kedvezmény kuponok kizárólag a rajta szereplő határidőig válthatók be, készpénzre nem válthatók. Egy kezelésnél/ vásárlásnál egy kupon váltható be, kizárólag a rajta feltüntetett kezelésre/termékre.

Tárhely szolgáltató:

Tárhelyszolgáltató: Profitárhely kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Weboldala: www.profitarhely.hu
E-mail címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Telefonszáma: +36-20-254-0866

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.

Jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen esetleges jogviták eldöntésére az Enteriőr Art kft. Székhely szerint illetékes Bíróság illetékes.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.[/vc_column][/vc_row]